Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iki gruodžio 30 d. (imtinai) Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis” dalis veiklos ribojama – “Voveriukų” grupėje ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.

Kauno m. administracijos direktoriaus įsakymas 2020-12-30