Kauno lopšeliui-darželiui „Židinėlis“ reikalingas  logopedas 0,5 etato.