Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis” vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro naujos redakcijos „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V- 394.