Įstaigoje 2023 m. buvo atliekami tikrinimai:

 •  2023-11-23  Lietuvos respublikos valstybinė darbo inspekcija prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliko Smurto ir priekabiavimo darbe prevenciją ir  2023 m. lapkričio 23 d. Nr. TA (Priekabiavimas darbe) 1428 – 0043 Rekomenduota užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų informuoti apie įstaigoje paskirtą atsakingą asmenį, į kurį galima kreiptis darbe patyrus psichologinį smurtą ir / ar priekabiavimą.
 • 2023-06- 23 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas 2023-06-23d, Nr .(2-12 12.3 2 Mr­­) PP-4492 Išvada: nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016,5p.4 papunkčio,5p. 9 papunkčio, 78 p. pažeidimai. Nustatyti pažeidimai pašalinti.

Įstaigoje 2022 m. buvo atliekami tikrinimai:

 • 2022-04-25 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – patikrinimo aktas Nr.33 VMĮP-1224. Išvada: atlikti remontą daržovių sandėlyje; virtuvės lange įrengti apsauginį tinklelį nuo vabzdžių. Nustatyti neatitikimai pašalinti.
 • 2022-06-09 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas 2022-06-15 Nr.(2-12 15.3.2 Mr) PA-3118. Išvada: vaikų žadimų aikštelių įrangoje nustatyti defektai, keliantys grėsmę vaikų saugai; darželio sveikatos kabinete nėra tekančio ir karšto vandens, laiptinės prie „Žvirbliukų“ grupės siena ir lubos suskilusios, keturiose grupėse nuo lubų byra dažai, glaistas, sienos suskilusios, reikalingas remontas. Nustatyti neatitikimai pašalinti.
 • 2022-08-16 UAB „LEXIN AUDITAS“ atliko patikrinimą. Audito išvada: projekto išlaidos atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo, išlaidų ir naudos principus.

Įstaigoje 2021 m. buvo atliekami tikrinimai:

 • 2021-01-11 Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas Nr.(2-1215.3.2) PA-142. Pažeidimų nenustatyta.
 • 2021-02-08 Kauno miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko auditą ir pateikė atliktų audito procedūrų rezultatus.
 • 2021-09-14 Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus patikrinimas, apsilankymo pažyma Nr. 67-4-46. Pažeidimų nenustatyta.

Įstaigoje 2020 m. buvo atliekami tikrinimai:

 • 2020-01-13 Nacionalinės   visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos – patikrinimo aktas Nr.(2-124.80) PA-57. Grįžtamosios kontrolės metu nustatyta, kad pažeidimas pašalintas.

Įstaigoje 2019 m. buvo atliekami tikrinimai:

 • 2019-04-08 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – patikrinimo aktas Nr.33VMĮP-406, nurodė: atlikti sienų, grindų remontą virtuvėje. Pateikti perspektyvinius valgiaraščius Kauno VMVT pakartotiniam derinimui. Nurodymas įvykdytas, atliktas kapitalinis virtuvės remontas.
 • 2019-05-10 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos – patikrinimo aktas Nr. (2-12 15.3.2) PA-3148, nurodė sumažinti vaikų skaičių 6–iose ugdymo grupėse.
 • 2019-09-26 vyko Nacionalinio visuomenės sveikatos centro grįžtamoji kontrolė, siekiant įvertinti ar pašalinti 2019 m. gegužės 10 d. patikrinimo akte nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 pažeidimai, t.y. viršytas vaikų skaičius 6-iose ugdymo grupėse. Kontrolės metu nustatyta, kad pažeidimai pašalinti.
 • 2019-10-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos  būklės patikrinimo aktas Nr. CS-1-56. Pateiktos rekomendacijos Civilinės saugos būklei gerinti iki 2019 m. gruodžio 31 d.
 • 2019-12-11 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos – patikrinimo aktas Nr.(2-124.80) PA-9525 kontrolės metu nustatytas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 p. 46 pažeidimas.

Įstaigoje 2018  m. buvo atliekami tikrinimai:

 • 2018-04-06 Kauno miesto valstybinė maisto veterinarijos taryba – patikrinimo aktas    Nr.33VMĮP-357, nurodė: atlikti dalinį virtuvės sienų ir lubų remontą bei dalinį sausų produktų sandėlio sienų remontą. Nurodymas įvykdytas.
 • 2018-05-24 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos  – patikrinimo aktas Nr. (2-12 15.3.2) PA-3083 nurodė: įstaigos 6-iose ugdymo grupėse sumažinti vaikų skaičių, kuris atitiktų HN 75:2016 Lietuvos higienos normas. Nurodymai įvykdyti.
 • 2018-09-14 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos – patikrinimo aktas  Nr. (2-12 12 4.80) PA-5996 nurodė: uždengti ir apsaugoti nuo užteršimo smėlio dėžes, kuriose vaikai žaidžia. Nurodymai įvykdyti.
 • 2018-09-17 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos – patikrinimo aktas  Nr. (2-12 12 4.80) PA-6009 nurodė: du kanalizacijos šulinius, iškilusius aukščiau žemės paviršiaus, sulyginti.  Nurodymai įvykdyti.
 • 2018-11-02 Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus patikrinimas. Pažeidimų nerasta.