Eil.

Nr.

PAVARDĖ, VARDAS Užimamos

pareigos

Išsilavinimas Pedagoginio darbo stažas

(metai ir mėnesiai)

Kvalifikacinė kategorija Grupė, kurioje dirba
1 2 3 5 7 8 11
1. Virginija Zinevičienė Mokytoja Aukštasis

(Vilniaus pedagoginis universitetas)

38 m.8 mėn. Vyres. auklėtojos

k.k. patvirtinta

2004-02-09

„Kodėlčiukų“ (lopšelio)
2. Vitalija-Regina Jakštienė Mokytoja Aukštasis

(Vilniaus pedagoginis universitetas)

30 m. 6 mėn. Vyres. auklėtojos

k.k. patvirtinta

2004-02-09

„Nykštukų“ (darželio)

„Pelėdžiukų“ (darželio)

3. Ina Dmitrijevė Mokytoja Marijampolės O.Sukackienės pedagioginė muzikos m-kla 13 m. 6 mėn. Auklėtojos k.k. 1988-06-25 „Žvirbliukų“ (lopšelio)

 „Rudnosiukų“ (lopšelio)

4. Agnė Pileckaitė Mokytoja Kauno kolegija Menų ir ugdymo fakultetas III kurso studentė 5 mėn.   „Žvirbliukų“ (lopšelio)
5. Albina Stragienė Mokytoja Aukštasis

(Klaipėdos universitetas)

47 m. 3 mėn.. Auklėtojo-metodininko k.k. įgyta

2005-12-20

„Zuikučių“ (darželio)
6. Rimanta Treščenkovienė Mokytoja Aukštesnysis

(Kauno kolegija)

38 m. 5 mėn. Vyres. auklėtojos k.k. patvirtinta

2006-11-10

„Smalsučių“ (darželio)
7. Sigutė

Sušinskienė

Mokytoja Aukštasis

(Vilniaus) pedagoginis universitetas)

33  m. 5 mėn. Vyres.auklėtojos

k.k. suteikta

2002-09-27

Auklėtojos metodininkės k.k.

„Voveriukų“(priešmokyklinė)

„Žiniukų mokyklėlė“ (priešmokyklinė)

8. Dalė

Janušaitienė

Mokytoja Aukštasis (Kauno kolegija

J.Vienožinskio menų f-tas)

41 m.5 mėn. Vyres. auklėtojos k.k. patvirtinta

2005-12-22

„Žiogelių“ (darželio)

„Žirniukų“ (darželio)

9. Meilutė Ramanauskienė Mokytoja Aukštasis (Kauno kolegija

J.Vienožinskio menų f-tas)

38 m. 8 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2009-12-17 „Voveriukų“ (priešmokyklinė)
10. Laimutė

Tručilauskienė

Mokytoja Aukštesnysis

(Kauno kolegija)

 

37  m. 6 mėn. Vyres.auklėtojos

k.k. patvirtinta

2007-06-12

„Kodėlčiukų“ (lopšelio)

„Žirniukų“ (darželio)

11. Saulutė

Jocienė

Mokytoja Aukštasis

(Vilniaus pedagoginis universitetas)

28 m. 6 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2007-10-30 „Pumpurėlių“ (darželio)
12. Edita

Alkūnienė

Mokytoja Aukštasis (Klaipėdos universitetas)  

 

19  m.

Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2014-04-13 „Rudnosiukų“ (lopšelio)
13. Vilma

Bikulčienė

Mokytoja Aukštasis

(Kauno kolegija, J.Vienožinskio menų fakultetas)

17 m. 11 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2016-12-13 „Žirniukų“(darželio)
14. Asta Baltrušaitienė Mokytoja Aukštasis

(Vilniaus pedagoginis universitetas)

15 m. 3mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2013-12-13 „Nykštukų“ (darželio)
15. Ingrida

Turčinskaitė

Mokytoja Aukštasis (Kauno kolegija,

J.Vienožinskio menų fakultetas)

16  m.8 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2012-12-13 Pelėdžiukų“ (darželio)
16.  Renata Juozapavičienė Mokytoja Aukštasis

(Kauno kolegija, J.Vienožinskio menų f-tas)

 

15 m. 7 mėn.

Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2016-12-13 „Žiogelių“ (darželio)
17. Asta Jankūnienė Mokytoja Aukštasis (Vilniaus pedagoginis universitetas)

 

19  m. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2012-12-13 Smalsučių“ (darželio)
18. Giedrė Jakovlevienė Mokytoja Aukštasis

( Klaipėdos universitetas

Pedagogikos f.)

26 m.2 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2007-10-30 Smalsučių“ (darželio)
19.. Aurelija Jančiuvienė Mokytoja Aukštasis

(Vilniaus pedagoginis universitetas)

 

26  m.2 mėn.. Auklėtojos metodininkės k.k. 2007 -04-27 „Žiniukų mokyklėlė“ (priešmokyklinė)
20. Egita Mocevičienė Mokytoja Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Pedagogikos fakultetas

15 m. 10 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2015-05-20 „Zuikučių“ (darželio)
21. Neringa

Utaraitė

Mokytoja Kauno kolegija Menų ir ugdymo fakultetas III kurso studentė 1 m. 2 mėn.   „Pumpurėlių“ (darželio)
22. Gerda Dailidaitė Mokytoja Kauno kolegija Menų ir ugdymo fakultetas III kurso studentė 5 mėn.   „Rudnosiukų“ (lopšelio)

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė ONA  VITKAUSKIENĖ direktorė
Sekretorė SAULUTĖ JOCIENĖ auklėtoja-metodininkė
Nariai ASTA BALTRUŠAITIENĖ auklėtoja-metodininkė
  ASTA JANKŪNIENĖ auklėtoja-metodininkė
  EGITA  MOCEVIČIENĖ auklėtoja-metodininkė
  EDITA ALKŪNIENĖ auklėtoja-metodininkė
  AUDRONĖ BUKMANAITĖ švietimo skyriaus vyriausioji specialistė