Eil.

Nr.

PAVARDĖ, VARDAS Užimamos pareigos Išsilavinimas Pedagoginio darbo stažas (metai ir mėnesiai) Kvalifikacinė kategorija Grupė, kurioje dirba
1 2 3 5 7 8 11
1. Virginija Zinevičienė Mokytoja Aukštasis (Vilniaus pedagoginis universitetas) 37 m.8 mėn. Vyres. auklėtojos k.k. patvirtinta 2004-02-09 „Kodėlčiukų“ (lopšelio)
2. Vitalija-Regina Jakštienė Mokytoja Aukštasis (Vilniaus pedagoginis universitetas) 29 m. 6 mėn. Vyres. auklėtojos k.k. patvirtinta 2004-02-09 „Nykštukų“ (darželio)
3. Ina Dmitrijevė Mokytoja Marijampolės O.Sukackienės pedagioginė muzikos m-kla 12 m. 6 mėn. Auklėtojos k.k. 1988-06-25 „Žvirbliukų“ (lopšelio) „Rudnosiukų“ (lopšelio)
4. Asta Leikauskaitė Mokytoja Aukštasis (Vilniaus pedagoginis universitetas) 30 m. 1 mėn. Vyres. auklėtojos k.k. patvirtinta 2006-11-10 „Žvirbliukų“ (lopšelio) „Rudnosiukų“ (lopšelio)
5. Albina Stragienė Mokytoja Aukštasis (Klaipėdos universitetas) 46 m. 3 mėn.. Auklėtojo-metodininko k.k. įgyta 2005-12-20 „Zuikučių“ (darželio)
6. Rimanta Treščenkovienė Mokytoja Aukštesnysis (Kauno kolegija) 37 m. 5 mėn. Vyres. auklėtojos k.k. patvirtinta 2006-11-10 „Smalsučių“ (darželio)
7. Sigutė Sušinskienė Mokytoja Aukštasis (Vilniaus) pedagoginis universitetas) 32 m. 5 mėn. Vyres.auklėtojos k.k. suteikta 2002-09-27 Auklėtojos metodininkės k.k. „Voveriukų“ (priešmokyklinė) „Žiniukų mokyklėlė“ (priešmokyklinė)
8. Dalė Janušaitienė Mokytoja Aukštasis (Kauno kolegija J.Vienožinskio menų f-tas) 40 m.5 mėn. Vyres. auklėtojos k.k. patvirtinta 2005-12-22 „Žiogelių“ (darželio) „Žirniukų“ (darželio)
9. Meilutė Ramanauskienė Mokytoja Aukštasis (Kauno kolegija J.Vienožinskio menų f-tas) 37 m. 8 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2009-12-17 „Voveriukų“ (priešmokyklinė)
10. Laimutė Tručilauskienė Mokytoja Aukštesnysis (Kauno kolegija) 36  m. 6 mėn. Vyres.auklėtojos k.k. patvirtinta 2007-06-12 „Kodėlčiukų“ (lopšelio) „Žirniukų“ (darželio)
11. Saulutė Jocienė Mokytoja Aukštasis (Vilniaus pedagoginis universitetas) 27 m. 6 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2007-10-30 „Pumpurėlių“ (darželio)
12. Edita Alkūnienė Mokytoja Aukštasis (Klaipėdos universitetas) 18  m. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2014-04-13 „Rudnosiukų“ (lopšelio)
13. Vilma Bikulčienė Mokytoja Aukštasis (Kauno kolegija, J.Vienožinskio menų fakultetas) 16 m. 11 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2016-12-13 „Žirniukų“ (darželio)
14. Asta Baltrušaitienė Mokytoja Aukštasis (Vilniaus pedagoginis universitetas) 14 m. 3mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2013-12-13 „Nykštukų“ (darželio)
15. Ingrida Turčinskaitė Mokytoja Aukštasis (Kauno kolegija, J.Vienožinskio menų fakultetas) 15  m.8 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2012-12-13 „Pelėdžiukų“ (darželio)
16. Renata Juozapavičienė Mokytoja Aukštasis (Kauno kolegija, J.Vienožinskio menų f-tas) 15 m. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2016-12-13 „Žiogelių“ (darželio)
17. Asta Jankūnienė Mokytoja Aukštasis (Vilniaus pedagoginis universitetas) 18  m. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2012-12-13 „Smalsučių“ (darželio)
18. Giedrė Jakovlevienė Mokytoja Aukštasis (Klaipėdos universitetas Pedagogikos f.) 25 m.2 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2007-10-30 „Smalsučių“ (darželio)
19.. Aurelija Jančiuvienė Mokytoja Aukštasis (Vilniaus pedagoginis universitetas) 25  m.2 mėn.. Auklėtojos metodininkės k.k. 2007 -04-27 „Žiniukų mokyklėlė“ (priešmokyklinė)
20. Egita Mocevičienė Mokytoja Aukštasis Klaipėdos universitetas Pedagogikos fakultetas 14  m. 11 mėn. Auklėtojos metodininkės k.k. suteikta 2015-05-20 „Zuikučių“ (darželio)
21. Neringa Utaraitė Mokytoja Kauno kolegija Menų ir ugdymo fakultetas II kurso studentė 2 mėn. „Pumpurėlių“ (darželio)

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė ONA  VITKAUSKIENĖ direktorė
Sekretorė SAULUTĖ JOCIENĖ auklėtoja-metodininkė
Nariai ASTA BALTRUŠAITIENĖ auklėtoja-metodininkė
ASTA JANKŪNIENĖ auklėtoja-metodininkė
EGITA  MOCEVIČIENĖ auklėtoja-metodininkė
EDITA ALKŪNIENĖ auklėtoja-metodininkė
AUDRONĖ BUKMANAITĖ švietimo skyriaus vyriausioji specialistė