MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Pirmininkė ERIKA LAPAČINSKIENĖ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė SAULUTĖ JOCIENĖ mokytoja-metodininkė
Nariai ASTA BALTRUŠAITIENĖ mokytoja-metodininkė
  ASTA JANKŪNIENĖ mokytoja-metodininkė
  EGITA  MOCEVIČIENĖ mokytoja-metodininkė
  EDITA ALKŪNIENĖ mokytoja-metodininkė
  AUDRONĖ BUKMANAITĖ švietimo skyriaus vyriausioji specialistė