Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“
Informacija apie nuomojamas įstaigos patalpas 2024 m.

 

Eil.
Nr.
Nuomouojamos
patalpos pavadinimas
Nuomininkas
(įstaigos ar
fizinio asmens
pavadinimas)
Plotas kv.
m.
Veikla Kaina (už
nuomojamą
laikotarpį,
valandos)
Užimtumas ir
laikas
Užimtumas t.y. nuomos
laikotarpis
1. Aktų salė VšĮ Kauno šokių
klubo „Aida“
118,87 Šokių
užsiėmimai
287  Eur (už
nuomojamąjį
laikotarpį)
I, III
16.00 – 16.45
2024-01-03 –

2024-05-29

2. Aktų salė VšĮ „Nacionalinė
krepšinio
akademija“
118,87 Krepšinio
treniruotės
280 Eur (už
nuomojamąjį
laikotarpį)
I, III
16.50 – 17.35
2024-01-08 –

2024-05-29

3. Metodinis kabinetas UAB „Kalba.LT“ 29,97 Anglų
kalbos
užsiėmimai
105 Eur (už
nuomojamąjį
laikotarpį)
IV
16.00 – 17.00
2024-01-11 –

2024-05-30

4. Metodinis kabinetas UAB
„Edukacija“
29,97 Lego
užsiėmimai
105 Eur (už
nuomojamąjį
laikotarpį)
II

16.00 – 17.00

2024-01-09 –

2024-05-28

 

5.

 

Metodinis kabinetas

VšĮ ,,Robotikos Akademija” 29,97 Robotikos

užsiėmimai

115 Eur (už
nuomojamąjį
laikotarpį)
III

16.00 – 17.00

2024-01-03 –

2024-05-38