Mokslo metai darželyje prasideda rugsėjo 1-ąją dieną, baigiasi – rugpjūčio 31 d.
Kauno lopšelyje-darželyje “Židinėlis”  veikia  12 grupių :
 
 • 3 ikimokyklinio ugdymo ( vaikams nuo 1,5 iki 3 metų.)  ;
 • 7 ikimokyklinio ugdymo ( vaikams nuo 3 iki 5 (6) metų);
 • 2 priešmokyklinio ugdymo ( vaikams nuo 5 (6) iki 7 metų).

U G D Y M O      O R G A N I Z A V I M O     M O D E L I A I      2021-2022 M.M.

Priešmokyklinio  ugdymo  organizavimo modeliai:

 • 1 grupė – IV modelis (veiklos trukmė 10,5 val. per dieną), kurioje priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius –20.
 • 1 grupė – V modelis (veiklos trukmė 12 val. per dieną), kurioje priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius – 19.

Ikimokyklinio ugdymo  organizavimo modeliai:

 • 5 grupės – IV modelis (dvi lopšelio ir trys darželio grupės, kurių veiklos trukmė 10,5 val. per dieną)
 • 4 grupės – V modelis (viena lopšelio ir trys darželio grupės, kurių veiklos trukmė 12 val. per dieną)
 • 1 grupė – VII modelis (savaitinė darželio grupė, kurios veiklos trukmė visą parą penkias dienas per savaitę).
Laisvos vietos grupėse:
 • 3 lopšelio ( 1,5-3 m.)  grupėse – vietų nėra
 • 7 darželio grupėse ( 3-6 m.) – vietų nėra
 • 2 priešmokyklinio ugdymo grupėse ( 6-7 m.) – vietų nėra
Vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. birželio 29 d. Įsakymu Nr. 35-157 “Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmoyklinėse grupėse 2021-2022 m.m.”