AUDRONĖ ALIŠAUSKIENĖ
Direktorė

Gyvenimo aprašymas

+370 37 362960

zidinelisld@gmail.com

GIEDRĖ JAKOVLEVIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2004 m. baigė Klaipėdos universitetą
Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

2021 m. baigė Vytauto Didžiojo Universitetą,
edukologijos studijų krypties švietimo vadybos magistrantūros studijų programą.

Nuo 2018 m. Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

+370 37 361 847

zidinelisld@gmail.com

OKSANA BAGOTYRIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

2014 m. baigė Kauno technologijos universitetą,
vadybos studijų krypties programą,
įgijo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
2018 m. baigė Kauno technologijos universitetą,
apskaitos studijų krypties magistrantūros studijų programą.
Nuo 2017 m. Kauno lopšelio-darželio "Židinėlis"
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

+370 37 363 044

zidinelisld@gmail.com