ONA VITKAUSKIENĖ
Direktorė

II  vadybinė kategorija
1989 m. baigė Šiaulių pedagoginį universitetą.
Ikimokyklinės pedagogikos
ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo
metodininko kvalifikacija.
Nuo 1989 m. Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“
direktorė.
 2015 m. patvirtinta II -oji
vadovo kvalifikacinė kategorija.

OKSANA BAGOTYRIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

2014 m. baigė Kauno technologijos universitetą,
vadybos studijų krypties programą,
įgijo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
2018 m. baigė Kauno technologijos universitetą,
apskaitos studijų krypties magistrantūros studijų programą.
Nuo 2017 m. Kauno lopšelio-darželio "Židinėlis"
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

GIEDRĖ JAKOVLEVIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2004 m. baigė Klaipėdos universitetą
Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

2021 m. baigė Vytauto Didžiojo Universitetą,
edukologijos studijų krypties švietimo vadybos magistrantūros studijų programą.

Nuo 2018 m. Kauno lopšelio-darželio „Židinėlis“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.