AUDRONĖ ALIŠAUSKIENĖ
Direktorė
zidinelisld@gmail.com+370 37 362 960
ERIKA LAPAČINSKIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
zidinelisld@gmail.com+370 37 361 847
OKSANA BAGOTYRIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

2014 m. baigė Kauno technologijos universitetą,
vadybos studijų krypties programą,
įgijo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
2018 m. baigė Kauno technologijos universitetą,
apskaitos studijų krypties magistrantūros studijų programą.
Nuo 2017 m. Kauno lopšelio-darželio "Židinėlis"
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

+37037363044

zidinelisld@gmail.com+370 37 363 044