AUDRONĖ ALIŠAUSKIENĖ
Direktorė

Gyvenimo aprašymas

+370 37 362960

zidinelisld@gmail.com

ERIKA LAPAČINSKIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gyvenimo aprašymas

+370 361 847

zidinelisld@gmail.com

OKSANA BAGOTYRIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

2014 m. baigė Kauno technologijos universitetą,
vadybos studijų krypties programą,
įgijo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
2018 m. baigė Kauno technologijos universitetą,
apskaitos studijų krypties magistrantūros studijų programą.
Nuo 2017 m. Kauno lopšelio-darželio "Židinėlis"
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

+370 37 363 044

zidinelisld@gmail.com