Ugdymo kokybė ir vaiko savijauta įstaigoje 2021

 

    Kauno lopšelis–darželis „Židinėlis“ 2021 metų  birželio – spalio mėnesį vykdė apklausas „Vaiko ugdymo kokybė ir savijauta įstaigoje“. Birželio mėnesį apklausa buvo vykdoma priešmokyklinėse grupėse, spalio mėnesį – ikimokyklinėse grupėse. Apklausoje dalyvavo 258 tėvai, kurių vaikai lanko ikimokyklines grupes ir 47 tėvai, kurių vaikai lanko priešmokyklines grupes. Anketinė apklausa  buvo anoniminė, duomenys bus naudojami, tobulinant įstaigos veiklos  kokybę ir gerinant vaiko savijautą įstaigoje.

 

Ikimokyklinis ugdymas

 1. Man yra aiškios įstaigos taisyklės.
 • visiškai sutinku 42,2 %
 • ko gero sutinku 53,9 %
 • ko gero nesutinku 1,2 %
 • visiškai nesutinku 0,8 %
 • negaliu atsakyti 1,9%

 

 1. Manau, kad tėvų nuomonė įstaigoje yra vertinama.
 • visiškai sutinku 40,6 %
 • ko gero sutinku 54,3 %
 • ko gero nesutinku 1,6 %
 • visiškai nesutinku 0,8%
 • negaliu atsakyti 2,7 %

 

 1. Ugdymo aplinka atitinka vaikų amžių, poreikius bei galimybes.
 • visiškai sutinku 59,3 %
 • ko gero sutinku 38,8 %
 • ko gero nesutinku 1,9 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti

 

 1. Ugdymas organizuojamas, atsižvelgiant į vaikų pasiekimus, gebėjimus, poreikius, interesus.
 • visiškai sutinku 70,5 %
 • ko gero sutinku 25,2 %
 • ko gero nesutinku 1,2 %
 • visiškai nesutinku 0,4%
 • negaliu atsakyti 2,7%

 

 1. Ugdymosi metu skatinama aktyvi vaiko veikla: jis skatinamas klausyti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti.
 • visiškai sutinku 74,9 %
 • ko gero sutinku 20,8 %
 • ko gero nesutinku 0,4 %
 • visiškai nesutinku 0,8 %
 • negaliu atsakyti 3,1%

 

 1. Vaikas mokosi įsivertinti ko išmoko, kaip jam sekasi.
 • visiškai sutinku 57,2 %
 • ko gero sutinku 33,5 %
 • ko gero nesutinku 1,2 %
 • visiškai nesutinku 0,4 %
 • negaliu atsakyti 7,8 %

 

 1. Gaunu aiškią informaciją apie vaiko pažangą bei pasiekimus.
 • visiškai sutinku 57,2 %
 • ko gero sutinku 31,5 %
 • ko gero nesutinku 6,2 %
 • visiškai nesutinku 3,9 %
 • negaliu atsakyti 1,2 %

 

 1. Bendrauju ir bendradarbiauju su pedagogais, organizuojant ugdymo procesą įstaigoje.
 • visiškai sutinku 54,3 %
 • ko gero sutinku 32,6 %
 • ko gero nesutinku 7,4 %
 • visiškai nesutinku 1,9 %
 • negaliu atsakyti 3,9 %

 

 1. Į vaikų idėjas ir iniciatyvas, tėvų pasiūlymus ir lūkesčius atsižvelgiama, planuojant ugdymo procesą.
 • visiškai sutinku 62 %
 • ko gero sutinku 27,8 %
 • ko gero nesutinku 2 %
 • visiškai nesutinku 1,6 %
 • negaliu atsakyti 6,7 %

 

 1. Kaip apibendrintai galėtumėte įvertinti ugdymo kokybę įstaigoje?
 • labai gerai 71,7 %
 • gerai 25,6 %
 • patenkinamai 2,3%
 • nepatenkinamai 0,4 %

 

 1. Ką siūlytumėte tobulinti, gerinant ugdymo kokybę įstaigoje?

 

 • Norėtųsi gauti atgalinį ryšį apie vaiko pasiekimus ir pan.
 • Daugiau būrelių ir papildomų užsiėmimų.
 • Įrengti oro kondicionierius.
 • Trūksta įprasto bendravimo ir bendradarbiavimo su auklėtojomis, kadangi neužeiname į patalpas. Tačiau vaikų ugdymu esame patenkinti, kadangi akivaizdžiai matome, kiek daug vaikas parsineša žinių iš darželio.
 • Pasiūlymų neturiu, esu viskuom patenkinta.
 • Jei būtų įmanoma daugiau edukacinių programų įstaigoje, išvykų.
 • Viskas gerai, džiaugiuosi rezultatais.
 • Lankome lopšelio grupę, esame laimingi, nes mūsų vaikas laimingas.
 • Atnaujinti ir papildyti lauko aikšteles.
 • Atsižvelgiant į vaiko gabumus, tinkamai parinkti grupę ir vaikų amžių pagal vaiko gebėjimus, ne vien tik pagal amžių.
 • Kolkas esam viskuo patenkinti. Auklėtojos nuostabios :).

 

 1. Įstaiga turi susitarimus dėl vaikų adaptacijos, kurie yra žinomi tėvams.
 • visiškai sutinku 52, 7%
 • ko gero sutinku 39,5 %
 • ko gero nesutinku 3,1 %
 • visiškai nesutinku 1,2 %
 • negaliu atsakyti 3,5 %

 

 1. Vaikas noriai eina į darželį.
 • visiškai sutinku 82,5 %
 • ko gero sutinku 13,6 %
 • ko gero nesutinku 2,7 %
 • visiškai nesutinku 0,8 %
 • negaliu atsakyti 0,4 %

 

 1. Tėvų ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, laikomasi susitarimų.
 • visiškai sutinku 75,5 %
 • ko gero sutinku 23 %
 • ko gero nesutinku 0,8 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 0,8 %

 

 1. Mokytojai užtikrina gerą vaikų emocinę savijautą.
 • visiškai sutinku 80,2%
 • ko gero sutinku 17,4%
 • ko gero nesutinku 0,8 %
 • visiškai nesutinku 0,4 %
 • negaliu atsakyti 1,2 %

 

 1. Mokytojai yra nešališki, sprendžiant vaikų tarpusavio konfliktus, problemas.
 • visiškai sutinku 73,3 %
 • ko gero sutinku 19,2 %
 • ko gero nesutinku 0,8 %
 • visiškai nesutinku 0,4%
 • negaliu atsakyti 6,3 %

 

 1. Įstaigoje palankus psichologinis klimatas.
 • visiškai sutinku 77,1 %
 • ko gero sutinku 19 %
 • ko gero nesutinku 0,8 %
 • visiškai nesutinku 0,4 %
 • negaliu atsakyti 2,7 %

 

 1. Įstaigoje gerbiamos vaikų ir jų tėvų teisės.
 • visiškai sutinku 73,4%
 • ko gero sutinku 22,7 %
 • ko gero nesutinku 0,8 %
 • visiškai nesutinku 0,4%
 • negaliu atsakyti 2,7 %

 

 1. Kaip apibendrintai įvertintumėte vaiko savijautą įstaigoje ?
 • labai gerai 84,1 %
 • gerai 13,2 %
 • patenkinamai 2,3 %
 • nepatenkinamai 0,4 %

 

 1. Ką siūlytumėte gerinti?
 • Daugiau tokių praktinių bendrų užsiėmimų kaip aitvarų diena, šlapio smėlio diena ir pan. 🙂 p.s. Džiaugiamės, kad vaikas lanko būtent šį darželį.
 • Kondicionavimo sistemos grupese gerai savijautai.
 • Išlaikyti nuostabių mokytojų motyvaciją ir norą stengtis dėl mūsų vaikų.
 • Viskas puiku, vaikas nori eiti į darželį net savaitgalį.
 • Kai tik įmanoma kuo daugiau visokios papildomos veiklos: išvykos, susitikimai, ekskursijos, spektakliai, edukacijos ir pan.
 • Personalas puikus, beveik visos auklėtojos puikios profesionalės, su kuriomis vaikams gera būti ir mūsų atsiliepimai patys geriausi.
 • Daugiau komunikacijos apie pasiekimus, veiklas. Kadangi negalima eiti į grupę, sužinome mažiau. Neaišku ką vaikai veikia per dienas, kokia ugdomąja veikla užsiima. Darbeliai atiduoti tik metu gale, žinant ką vaikas veikė, ar bent matant iš nuotraukų galima būtų labiau su vaiku padiskutuoti, aptarti jo diena.
 • Lauko teritoriją papildyti lauko priemonėmis vaikams, įrengti vaikams sporto aikštelę, nes kuri yra dabar vaikams nėra saugi, atkreipti dėmesį į duobėtą lauko teritoriją, nes čia vaikams taip pat nesaugu, kaip ir beja takeliai. O grupės pedagogais, darbu, ugdymu esame labai patenkinti, nors šiuo metu bendravimas yra kiek suvaržytas dėl karantino sąlygų. Ačiū
 • Greičiau pradėti tiesioginį kontaktą, trūksta išsamensnės informacijos.
 • Esame viskuom patenkinti, ramiai paliekame vaiką saugioje aplinkoje.
 • Dirba nuostabios auklėtojos, viskas tenkina.

 

Palankiausiai  įvertinta:

 • Ugdymosi metu skatinama aktyvi vaiko veikla: jis skatinamas klausyti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti ( labai gerai – 74,9 %, gerai – 20,8 %)
 • Ugdymo kokybė įstaigoje (labai gerai – 71,7 %, gerai – 25,6% )
 • Vaikas noriai eina į darželį (labai gerai – 82,5%, gerai – 13,6%)
 • Mokytojai užtikrina gerą vaikų emocinę savijautą (labai gerai – 80,2%, gerai – 17,4%)
 • Vaiko savijauta įstaigoje (labai gerai – 84,1%, gerai – 13,2%)

     Nepalankiai vertina:

 • Gaunu aiškią informaciją apie vaiko pažangą ir pasiekimus(labai gerai – 57,2%, gerai – 31,5%)
 • Bendrauju ir bendradarbiauju su pedagogais, organizuojant ugdymo procesą įstaigoje(labai gerai – 54,3%, gerai – 32,6%)

 

Priešmokyklinis ugdymas

 

 1. Man yra aiškios įstaigos taisyklės.
 • visiškai sutinku 38,3%
 • ko gero sutinku 48,9 %
 • ko gero nesutinku 6,4 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 6,4 %

 

 1. Manau, kad tėvų nuomonė įstaigoje yra vertinama.
 • visiškai sutinku 51,1 %
 • ko gero sutinku 36,2 %
 • ko gero nesutinku 6,4 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 4,5 %

 

 1. Ugdymo aplinka atitinka vaikų amžių, poreikius bei galimybes.
 • visiškai sutinku 48,9 %
 • ko gero sutinku 46,8 %
 • ko gero nesutinku 2,1%
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 2,1%

 

 1. Ugdymas organizuojamas, atsižvelgiant į vaikų pasiekimus, gebėjimus, poreikius, interesus.
 • visiškai sutinku 61,7 %
 • ko gero sutinku 29,8 %
 • ko gero nesutinku 6,4 %
 • visiškai nesutinku 2,1%
 • negaliu atsakyti

 

 1. Ugdymosi metu skatinama aktyvi vaiko veikla: jis skatinamas klausyti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti.
 • visiškai sutinku 68,1 %
 • ko gero sutinku 25,5 %
 • ko gero nesutinku 6,4 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti

 

 1. Vaikas mokosi įsivertinti ko išmoko, kaip jam sekasi.
 • visiškai sutinku 42,6 %
 • ko gero sutinku 48,9 %
 • ko gero nesutinku 4,3%
 • visiškai nesutinku 2,1 %
 • negaliu atsakyti 2,1 %

 

 1. Gaunu aiškią informaciją apie vaiko pažangą bei pasiekimus.
 • visiškai sutinku 29,8 %
 • ko gero sutinku 48,9 %
 • ko gero nesutinku 12,8 %
 • visiškai nesutinku 8,5 %
 • negaliu atsakyti

 

 1. Bendrauju ir bendradarbiauju su pedagogais, organizuojant ugdymo procesą įstaigoje.
 • visiškai sutinku 42,6 %
 • ko gero sutinku 44,7 %
 • ko gero nesutinku 8,5 %
 • visiškai nesutinku 2,1 %
 • negaliu atsakyti 2,1 %

 

 1. Į vaikų idėjas ir iniciatyvas, tėvų pasiūlymus ir lūkesčius atsižvelgiama, planuojant ugdymo procesą.
 • visiškai sutinku 57,4 %
 • ko gero sutinku 36,2 %
 • ko gero nesutinku 4,3 %
 • visiškai nesutinku 2,1 %
 • negaliu

 

 1. Kaip apibendrintai galėtumėte įvertinti ugdymo kokybę įstaigoje?
 • labai gerai 78,7%
 • gerai 8,5 %
 • patenkinamai 8,5 %
 • nepatenkinamai 4,3 %

 

 

 1. Ką siūlytumėte tobulinti, gerinant ugdymo kokybę įstaigoje?

 

 • Siūlyčiau pasirinkti sudėtingesnes pratybas.
 • Sudėtingesnių pratybų.
 • Daugiau pasakoti tėvams apie jų vaikų veiklą darželyje, pasiekimus, kas sekasi ar nesiseka, ne tik kai tėvai paklausia, bet ir rutiniškai kas kažkiek laiko informuoti.
 • Mokinti o ne žaisti visą dieną.
 • Istaigoje trūksta atgalinio ryšio tėvams apie vaikų paisekimus, jų savijautą, emocinę būklę. Atėjus karantinui pasijaučia dvigubi standartai, kuomet vieni tėvai žino ,,viską”, o kiti sužino viską paskutinę minutę nes informacija nėra perduodama. Auklėtojom daugiau dėmesio reiktų skirti vaikų lavinimui ir mokymui, taip pat, į vaikų būseną, jų santykį su kitais vaikais, rūpintis nebuvimu patyčių.

 

 1. Įstaiga turi susitarimus dėl vaikų adaptacijos, kurie yra žinomi tėvams.
 • visiškai sutinku 41,3 %
 • ko gero sutinku 45,7 %
 • ko gero nesutinku 4,3 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 8,7 %

 

 1. Vaikas noriai eina į darželį.
 • visiškai sutinku 72,3 %
 • ko gero sutinku 23,4 %
 • ko gero nesutinku 4,3 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti

 

 1. Tėvų ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, laikomasi susitarimų.
 • visiškai sutinku 68,1 %
 • ko gero sutinku 29,8 %
 • ko gero nesutinku 2,1 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti

 

 1. Vaikų ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, laikomasi susitarimų.
 • visiškai sutinku 72,3 %
 • ko gero sutinku 27,7 %
 • ko gero nesutinku
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti

 

 1. Mokytojai užtikrina gerą vaikų emocinę savijautą.
 • visiškai sutinku 66%
 • ko gero sutinku 25,5%
 • ko gero nesutinku 6,4%
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 2,1%

 

 1. Mokytojai yra nešališki, sprendžiant vaikų tarpusavio konfliktus, problemas.
 • visiškai sutinku 51,1 %
 • ko gero sutinku 40, 4%
 • ko gero nesutinku 4,3 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 4,3 %

 

 1. Įstaigoje palankus psichologinis klimatas.
 • visiškai sutinku 59,6 %
 • ko gero sutinku 29,8 %
 • ko gero nesutinku 2,1 %
 • visiškai nesutinku 2,1%
 • negaliu atsakyti 6,4 %

 

 

 1. Įstaigoje gerbiamos vaikų ir jų tėvų teisės.
 • visiškai sutinku 65,2 %
 • ko gero sutinku 28,3 %
 • ko gero nesutinku 2,2 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 4,3 %

 

 

 1. Kaip apibendrintai įvertintumėte vaiko savijautą įstaigoje ?
 • labai gerai 83 %
 • gerai 12,8%
 • patenkinamai 4,3 %
 • nepatenkinamai 0 %

 

 1. Ką siūlytumėte gerinti?
 • Bendradarbiavimą darželio ir tevų, užtikrinant, kad tevai taip pat isitrauktų į darželio veiklą, vaikų mokymą ir auklejimą. Siekti, kad kiekvienas vaikas grupėje jaustųsi gerai, daugiau demesio skiriant temom apie patyčias ir t.t.
 • Trūksta komunikacijos, neaiškūs mokymo metodai, jei nesidomi negauni jokios informacijos apie užsiėmimus, apie vaiką neteikia jokios informacijos, nes jos nežino, vaiko ne analizuoja, negali apibendrinti kas jam sekasi, ko nesupranta ir pan. Apie renginius informuojama per vėlai. Be to informacija tėvai pateikiama per vaiką, nors manau tai turėtų būti komunikacija tarp auklėtojų ir tėvelių. Ne visi vaikai supranta ką mokytoja norėjo pasakyti, kad tėveliai žinotų. Logopedė nuostabi, šokio, muzikos mokytojos nuostabios.
 • Viskas gerai

 

Palankiausiai  įvertinta:

 • Ugdymo aplinka atitinka vaikų amžių, poreikius bei galimybes ( labai gerai – 48,9 %, gerai – 46,8 %)
 • Tėvų ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, laikomasi susitarimų (labai gerai – 68,1 %, gerai – 29,8% )
 • Vaikų ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, laikomasi susitarimų (labai gerai – 72,3%, gerai – 27,7%)
 • Vaiko savijauta įstaigoje (labai gerai – 83%, gerai – 12,8%)

     Nepalankiai vertina:

 • Gaunu aiškią informaciją apie vaiko pažangą ir pasiekimus(labai gerai – 29,8%, gerai – 48,9%)

Ugdymo kokybė ir vaiko savijauta įstaigoje 2020

Kauno lopšelis–darželis „Židinėlis“ 2020 metų spalio mėnesį vykdė apklausą „Vaiko ugdymo kokybė ir savijauta įstaigoje“.  Apklausoje dalyvavo 85 % tėvų, anketinė apklausa  buvo anoniminė, duomenys bus naudojami, tobulinant įstaigos veiklos  kokybę ir gerinant vaiko savijautą įstaigoje.

 

Kokią grupę lanko jūsų vaikas?

 • ikimokyklinę grupę ( ankstyvasis, ikimokyklinis amžius) 86,6 %
 • priešmokyklinę grupę 13,4 %

 

 1. Man yra aiškios įstaigos taisyklės.
 • visiškai sutinku 59,7 %
 • ko gero sutinku 35,8 %
 • ko gero nesutinku 3 %
 • visiškai nesutinku 1,5 %
 • negaliu atsakyti

 

 1. Manau, kad tėvų nuomonė įstaigoje yra vertinama.
 • visiškai sutinku 55,2 %
 • ko gero sutinku 35,8 %
 • ko gero nesutinku 4,5 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 4,5 %

 

 1. Ugdymo aplinka atitinka vaikų amžių, poreikius bei galimybes.
 • visiškai sutinku 50,7 %
 • ko gero sutinku 40,3 %
 • ko gero nesutinku 6 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 3%

 

 1. Ugdymas organizuojamas, atsižvelgiant į vaikų pasiekimus, gebėjimus, poreikius, interesus.
 • visiškai sutinku 46,3 %
 • ko gero sutinku 35,8 %
 • ko gero nesutinku 4,5 %
 • visiškai nesutinku 1,5%
 • negaliu atsakyti 11,9%

 

 1. Ugdymosi metu skatinama aktyvi vaiko veikla: jis skatinamas klausyti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti.
 • visiškai sutinku 61,2 %
 • ko gero sutinku 22,4 %
 • ko gero nesutinku 1,5 %
 • visiškai nesutinku 1,5 %
 • negaliu atsakyti 13,4 %

 

 1. Vaikas mokosi įsivertinti ko išmoko, kaip jam sekasi.
 • visiškai sutinku 26,9 %
 • ko gero sutinku 47,8 %
 • ko gero nesutinku 6 %
 • visiškai nesutinku 1,5 %
 • negaliu atsakyti 17,9 %

 

 1. Gaunu aiškią informaciją apie vaiko pažangą bei pasiekimus.
 • visiškai sutinku 43,3 %
 • ko gero sutinku 25,4 %
 • ko gero nesutinku 22,4 %
 • visiškai nesutinku 3 %
 • negaliu atsakyti 6 %

 

 1. Bendrauju ir bendradarbiauju su pedagogais, organizuojant ugdymo procesą įstaigoje.
 • visiškai sutinku 43,3 %
 • ko gero sutinku 31,3 %
 • ko gero nesutinku 14,9 %
 • visiškai nesutinku 6 %
 • negaliu atsakyti 4,5 %

 

 1. Į vaikų idėjas ir iniciatyvas, tėvų pasiūlymus ir lūkesčius atsižvelgiama, planuojant ugdymo procesą.
 • visiškai sutinku 38,8 %
 • ko gero sutinku 41,8 %
 • ko gero nesutinku 4,5 %
 • visiškai nesutinku 1,5 %
 • negaliu atsakyti 13,4 %

 

 

 

 

 1. Kaip apibendrintai galėtumėte įvertinti ugdymo kokybę įstaigoje?
 • labai gerai 61,8 (62)%
 • gerai 26,2(26) %
 • patenkinamai 12 %
 • nepatenkinamai 0 %

 

 1. Ką siūlytumėte tobulinti, gerinant ugdymo kokybę įstaigoje?

 

 • Daugiau grupinių žaidimų vaikams, kurių metu jie turėtų bedradarbiauti, ieškoti kompromisų.
 • Stiprinti vaiko silpnąsias vietas (nurodo tėvai).
 • Daugiau ugdomųjų užsiėmimų per žaidimus, estafetes. Pasakoti apie sveikos mitybos naudą ir fizinį aktyvumą.
 • Pritaikyti kiemą saugesniam mažiausiųjų buvimui.
 • Atsižvelgiant į vaiko gabumus, tinkamai parinkti grupę ir vaikų amžių pagal vaiko gebėjimus, ne vien tik pagal amžių.
 • Suteikti tėvams informaciją apie vaiko ugdymą elektroninėj platformoj.
 • Kolkas esam viskuo patenkinti.
 1. Įstaiga turi susitarimus dėl vaikų adaptacijos, kurie yra žinomi tėvams.
 • visiškai sutinku 40,9 %
 • ko gero sutinku 34,8 %
 • ko gero nesutinku 13,6 %
 • visiškai nesutinku 3 %
 • negaliu atsakyti 7,6 %
 •  
 1. Vaikas noriai eina į darželį.
 • visiškai sutinku 58,2 %
 • ko gero sutinku 28,4 %
 • ko gero nesutinku 6 %
 • visiškai nesutinku 4,5 %
 • negaliu atsakyti 3 %

 

 1. Tėvų ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, laikomasi susitarimų.
 • visiškai sutinku 68,7 %
 • ko gero sutinku 25,4 %
 • ko gero nesutinku 3 %
 • visiškai nesutinku 3%
 • negaliu atsakyti

 

 1. Vaikų ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, laikomasi susitarimų.
 • visiškai sutinku 53,7 %
 • ko gero sutinku 37,3 %
 • ko gero nesutinku 1,5 %
 • visiškai nesutinku 1,5 %
 • negaliu atsakyti 6 %

 

 1. Mokytojai užtikrina gerą vaikų emocinę savijautą.
 • visiškai sutinku 53%
 • ko gero sutinku 42,4%
 • ko gero nesutinku 3 %
 • visiškai nesutinku 1,5 %
 • negaliu atsakyti

 

 1. Mokytojai yra nešališki, sprendžiant vaikų tarpusavio konfliktus, problemas.
 • visiškai sutinku 36,4 %
 • ko gero sutinku 37,9 %
 • ko gero nesutinku 4,5 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 21,2 %

 

 1. Įstaigoje palankus psichologinis klimatas.
 • visiškai sutinku 49,2 %
 • ko gero sutinku 38,5 %
 • ko gero nesutinku 4,6 %
 • visiškai nesutinku 1,5 %
 • negaliu atsakyti 6,2 %

 

 1. Įstaigoje gerbiamos vaikų ir jų tėvų teisės.
 • visiškai sutinku 47 %
 • ko gero sutinku 43,9 %
 • ko gero nesutinku 3 %
 • visiškai nesutinku
 • negaliu atsakyti 6,1 %

 

 

 

 

 1. Kaip apibendrintai įvertintumėte vaiko savijautą įstaigoje ?
 • labai gerai 80,1 (80) %
 • gerai 9,7 (10)%
 • patenkinamai 10,2 (10) %
 • nepatenkinamai 0 %

 

 1. Ką siūlytumėte gerinti?
 • Suteikti vaikams galimybę, turintiems nežymių kalbos sutrikimų, patekti pas logopedę. Kuo anksčiau su vaiku pradės dirbti kalbos specialistas, tuo vaikui bus lengviau pasiekti gerų rezultatų.
 • Auklėtojos dėmesys vaikui, dienos eigos informacija pasibaigus dienai.
 • Covid19 laikotarpiu sunku bendrauti ir bendradarbiauti su grupės auklėtojom. Mano manymu, trūksta tik papildomų būrelių.
 • Siūlyčiau pateikti informaciją tėveliam el.paštu apie vykstančius renginius ir akcijas. Ar priminimus, nes nevisada būna laiko gerai į viską įsigilinti ar periimti informaciją.
 • Esame be galo dėkingi mokytojoms už kantrybę ir įdėtą darbą, už gerą vaikų emocinę sveikatą ir pasiekimus.
 • Viskas puiku, nusiskundimų neturime.
 • Lankom lopšelio grupę ir esame viskuo labai patenkinti
 • Viskas mus tenkina, vyksta daug veiklų, auklėtojos labai išradingos. Labai nuostabi buvo Moliūgėlio gimtadienio šventė. Jei viskas taip ir toliau, tai lopšelyje mes viskuo patenkinti.

 

Palankiausiai tėvai įvertino:

 • Tėvų ir mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, laikomasi susitarimų. ( 68,7 % )
 • Ugdymosi metu skatinama aktyvi vaiko veikla: jis skatinamas klausyti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti. (61,2 % )

     Nepalankiai vertina:

 • Bendrauju ir bendradarbiauju su pedagogais, organizuojant ugdymo procesą įstaigoje. ( 6% )
 • Vaikas noriai eina į darželį. ( 4,5 % )