Kauno lopšeli-darželis “Židinėlis” 2017 m. birželio mėn.  atliko vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimą. Tyrime dalyvavo 148 ugdytinių tėveliai.

Jeigu Jūs nematote dokumento jį parsisiųsti galite čia.

Kauno lopšeli-darželis “Židinėlis” 2017 m. spalio mėn. atliko pedagogų anketinę apklausą. “Ugdymo kokybės požymių vertinimas įstaigoje “. Tyrime dalyvavo įstaigos pedagogai.

Jeigu Jūs nematote dokumento jį parsisiųsti galite čia.

Kauno lopšeli-darželis “Židinėlis” 2019 m. spalio  mėn. atliko pedagogų anketinę apklausą. “Ugdymo kokybės požymių vertinimas įstaigoje “. Tyrime dalyvavo įstaigos pedagogai.

Jeigu Jūs nematote dokumento jį parsisiųsti galite čia.

Kauno lopšelis-darželis “Židinėlis” 2019 m. sausio  mėn. atliko tėvų apklausą  “Ugdymo kokybės įvertinimas įstaigoje”. Tyrime dalyvavo  57 procentai įstaigos tėvų.

Jeigu Jūs nematote dokumento jį parsisiųsti galite čia.