Gerbiami tėveliai, nuoširdžiai dėkojame už paramą mūsų lopšeliui – darželiui, kurią suteikėte pervesdami dalį pajamų mokesčio sumos, bei tiems, kurie tikėdami mūsų idėjomis nuoširdžiai skatino tai padaryti savo draugus ir artimuosius. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis jaukesnis. Šįmet iš šios paramos bus turtinamos vidaus ir lauko edukacinės erdvės, skirtos vaikų ugdymui(si). 
Norintys paremti ir šįmet mūsų darželį, tai galite padaryti pervesdami 1,2 GPM, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą FR0512. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše.
Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2022 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai galima pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 1 dienos.
Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje. Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777. Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose  – su išankstine rezervacija.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“; Paramos gavėjo kodas:191637164
Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai)

Nuoširdžiai dėkojame !