BENDRUOMENINĖ TALKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems visiems ir mažiems ir dideliems, kurie prisidėjo gegužės 3 ir 4 dienomis prie darželio aplinkos tvarkymo. Kartu mes galime daugiau…