GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS

“VOVERIUKŲ” GRUPĖS EKOLOGINĖS SAVIMONĖS IR GAMTAMOKSLINĖS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Dvi savaites nuo 2024 04 08 dienos “Voveriukų” grupės vaikai taikant inotyvius ugdymo, STEAM 
metodus, per tyrinėjimus, kūrybines veiklas ugdė savo ekologinę savimonę ir gamtamokslinę
kompetenciją.