INFORMACIJA APIE DARŽELIO DARBO TVARKĄ NUO RUGSĖJO 1 DIENOS

Laukiame Jūsų visų rugsėjo 1 – ąją dieną. Gerai suprantame, kad daugelis iš Jūsų jaučiate nerimą dėl vaikų savijautos pirmosiomis dienomis darželyje. Tačiau norime užtikrinti, kad grupių mokytojos ir visas įstaigos personalas yra pasirengęs jums padėti įveikti kylančius sunkumus, glaudžiai bendradarbiauti, siekiant užtikrinti sėkmingą Jūsų vaikų adaptaciją ir gerą savijautą įstaigoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-11-06 Nr. V-2543; pakeitimas 2021-09-01 ) bendra Rugsėjo 1 d. šventė įstaigoje nebus organizuojama.

Ugdymo procesą organizuosime jau nusistovėjusia tvarka:

 

 1. Tėveliai į grupes nebus įleidžiami (išskyrus naujai priimtų vaikų tėveliai)
 • Naujai priimtų vaikų tėveliai visi vienu metu į grupes nebus įleidžiami.Grupių mokytojos sudarys galimybes užeiti ir pabūti grupėje su savo vaikučiu visiems, pabendrauti, susipažinti. Prašome atvykti vieną iš tėvų, buvimo grupėje laikas ribojamas. Patalpose prašome dėvėti nosį ir burną dengiančias veido kaukes.
 • Jeigu negalėsite atvykti, būtinai informuokite grupių mokytojas iki 8.45 val. Šiais grupių telefonais:

       Lopšelio grupės:

       „Rudnosiukų” grupė – +370 682 00692

      „Kodėlčiukų”  grupė – +370 687 58434

      „Žvirbliukų”   grupė – +370 615 89378

      Priešmokyklinės grupės:

      „Voveriukų” grupė – +370 612 92514

      „Žiniukų mokyklėlė” – +370 615 16435

      3-6 metų amžiaus grupės:

      „Zuikučių” grupė – +370 682 08727

      „Žiogelių” grupė – +370 618 33163

      „Žirniukų” grupė – +370 687 81409

      „Nykštukų” grupė – +370 687 54021

      „Pelėdžiukų” grupė – +370 620 37133

      „Smalsučių” grupė – +370 616 13065

      „Pumpurėlių” grupė – +370 682 83624

 • Jei tik turėsite galimybę, pabūkite kartu su savo vaikučiais lauke. Lauke tėvelių buvimo laikas neribojamas. Siekiant lengvesnės adaptacijos, kaip mūsų psichologė susirinkimo metu jums ir patarė, rekomenduotume pirmas dienas palikti vaikučius ne visai dienai.
 1. Į grupes vaikai vedami per skirtingus lopšelio – darželio įėjimus (arčiausiai grupės esantį įėjimą, ant durų rasite surašytus grupės pavadinimus):
 • „Žiogelių“, „Žirniukų“ ir “Žiniukų mokyklėlės”grupių vaikai – per pagrindinį įėjimą;
 • „Smalsučių“, „Pumpurėlių“ grupių vaikai – per duris iš lopšelio teritorijos;
 • “Žvirbliukų” grupės vaikai – per duris iš lopšelio teritorijos;
 • „Pelėdžiukų“, „Zuikučių“ grupių vaikai– antras įėjimas iš kiemo pusės;
 • “Rudnosiukų” grupės vaikai – antras įėjimas iš kiemo pusės;
 • „Nykštukų“, „Voveriukų“ ir “Kodėlčiukų” grupės vaikai – pirmasis įėjimas iš kiemo pusės.
 1. Prie durų taip pat rasite grupės telefonus. Paskambinus, jus pasitiks grupių mokytojos.
 2. Muzikos, sporto ir kitus užsiėmimus salėje vykdysime atskirai kiekvienos grupės vaikams. Tarp užsiėmimų bus daromi tarpai ir patalpos vėdinamos bei dezinfekuojamos.
 3. Švietimo pagalba specialistų kabinetuose bus teikiama individualiai arba vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Po kiekvieno užsiėmimo patalpos bus vėdinamos ir valomi dažnai liečiami paviršiai.
 4. Maksimaliai išnaudosime galimybes veiklos organizavimui lauke.
 5. Naujai atvykstantiems vaikams (iš namų ar kitos ugdymo įstaigos) privalu susitvarkyti sveikatos pažymą iki 2021 m. rugsėjo 1 d. (iki atvykimo į darželį). Sveikatos pažyma 027a forma su odontologo žyma pateikiama skaitmeniniu pavidalu.

 

Linkime sklandžios pradžios, kantrybės, drąsos ir sėkmės!

Iki malonaus pasimatymo darželyje!