IŠVYKA Į ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIĄ

Sausio 5 d. ,,Žiniukų mokyklėlės” vaikučiai vyko į Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčią aplankyti Prakartėlės. Pabendravę su parapijos klebonu Emiliu, vaikai giedojo Kalėdines giesmes, pritariant vargonams. Aplankę šventąją šeimą su Kūdikėliu Jėzumi, vaikai pilni įspūdžių grįžo į darželį.