KALBĖTI MOKOMĖS ŽAISDAMI

Lapkričio 23 dieną įstaigoje vyko ilgalaikio projekto „Judu ir kalbu“ „Kalbėti
mokomės žaisdami“ veiklos. Į įstaigą atvyko Kauno lopšelių-darželių „Rasytė“ ir „Vilnelė“
ugdytinių komandos. Taigi visi drauge per judesį, muziką ir žaidimus, kurie vaikams visada
suteikia geras emocijas, mokėmės išreikšti save, bendrauti, bendradarbiauti su bendraamžiais,
įtvirtinti išmoktų garsų tarimą. Vaikai veiklų metu patyrė daug gerų emocijų, o mokytojai ir
pagalbos mokiniui specialistai pasidalino gerąja patirtimi.