KVIEČIAME VAIKUČIUS UGDYTIS PAGAL „PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMĄ“

Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“ kviečia vaikučius ugdytis pagal „Priešmokyklinio ugdymo(si) programą“. Dar turime 3 laisvas vietas į priešmokyklinio ugdymo grupes. Kviečiame prisijungti prie šaunaus mūsų priešmokyklinukų būrio!

Kontaktiniai tel. 8 37 36 30 44, 8 37 36 18 47.