Lietuva vaikų akyse

Kauno lopšelio – darželio “Židinėlis” nuoširdžiai sveikina visą įstaigos bendruomenę su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena.