Švietimo įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, orientuotas į vaiko asmenybės vystymąsi, jo poreikius bei gebėjimus, taikant „Geros pradžios“ ugdymo metodiką.