PARODA ĮSTAIGOJE ,,MIŠKAS ŽIEMĄ”

PARODA ĮSTAIGOJE ,,MIŠKAS ŽIEMĄ"
,,Pelėdžiukų" ir ,,Zuikučių" grupių kūrybinių darbelių parodėlė ,,Miškas žiemą" papuošė mūsų
darželio koridorių.