Tėveliai

Kiekvieno COVID – 19 susirgimo atveju įstaigoje, informuojame riziką turinčios grupės tėvų bendruomenę apie taikomas priemones ir rizikos veiksnius. Esame atidūs Jūsų vaikams, todėl susirgus darbuotojams, gali keistis grupėje mokytojai, mokytojų padejėjai, būkite tam pasiruošę.

Primename, jeigu vaikui pasireiškia bet kokie ligos požymiai (temperatūra, sloga, kosulys ar pan.), kreipkitės į gydytoją, atvykimą į darželį atidėkite, kol vaikas pasveiks.

Esame labai dėkingi už bendradarbiavimą ir supratimą, saugokime vieni kitus!

 

Administracija