Įstaigos veikla ir filosofija grindžiami „Geros pradžios“ metodikos principais. Į vaiką orientuotas ugdymas – tokia įstaigos ugdymo filosofija.