Nuolat besimokanti, atvira šeimai, partnerystei ir inovacijoms, ikimokyklinė įstaiga, ugdanti laisvą, pasitikinčią savimi, kritiškai mąstančią, gebančią rinktis, pilietišką asmenybę, taikant „Geros pradžios“ metodikos principus.